Blog Non Nuoc Cao Bang

Share |

Bác Hồ về nước lãnh đạo Cách mạng

Sau 30 năm bôn ba đi tìm đường cứu nước, Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã trở về nước để tục tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng. Kể từ khi Người về nước vào sáng ngày 28-1-1941 (tức mồng Hai Tết Tân Tỵ) đến nay đã 65 năm, nhưng hình ảnh thiêng liêng ấy vẫn đang còn sống mãi với non sông đất nước và dân tộc Việt Nam ta.

Tháng 6-1940, nước Pháp bị phát xít Đức chiếm đóng. Nhân cơ hội đó, phát xít Nhật nhảy vào Đông Dương. Nhân dân Đông Dương, vốn đã khổ cực, nay lại thêm một tròng nữa vào cổ, sống nghẹt thở dưới hai tầng áp bức thống trị. Nhân dân ta không còn con đường nào khác là vùng dậy đấu tranh tự giải phóng. Trước diễn biến của tình hình thế giới và phong trào cách mạng trong nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc khi đó vừa về đến Quế tâm (Trung Quốc), đã chỉ thị cho tất cả cán bộ của Đảng ta đang hoạt động ở nước ngoài nhanh chóng trở về nước gấp rút chuẩn bị lực lương đón thời cơ giành chính quyền.

Được biết có 40 cán bộ, đảng viên người Cao Bằng đang hoạt động ở huyện Tĩnh Tây (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc), Người đã cử các đồng chí Trịnh Đông Hải (Vũ Anh), Dương Hoài Nam (Võ Nguyên Giáp) và Cao Hồng Lĩnh đi nắm tình hình và bắt liên lạc chuẩn bị kế hoạch về nước hoạt động. Được Trung ương Đảng giao nhiệm vụ, đồng chí Lôi (Hoàng Văn Thụ), ngày 5-1-1941 đã tìm đến gặp Nguyễn Ái Quốc khi đó đang ở thôn Tân Khư (Tĩnh Tây, Quảng Tây -Trung Quốc) báo cáo tình hình trong nước. Ngày 6-1-1941, Nguyễn Ái Quốc cùng các đồng chí Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Phùng Chí Kiên và Đặng Văn Cáp được đồng chí Hoàng Sâm đưa đi theo đường Long Lâm qua Nậm Bo xuống thôn Nậm Quang (cũng thuộc huyện Tĩnh Tây). Tại đây, Nguyễn Ái Quốc tổ chức lớp học và trực tiếp huấn luyện chính trị cho 43 cán bộ cách mạng Việt Nam đang hoạt động ở hải ngoại (Tĩnh Tây, Quảng Tây - Trung quốc). Nội dung huấn luyện gồm 3 phần chính, sau này được in litô thành sách “Con đường giải phóng”:

* Tình hình thế giới và trong nước.

* Tổ chức đoàn thể quần chúng.

* Cách điều tra, tuyên truyền, tổ chức, huấn luyện và đấu tranh cách mạng.

Ngay sau hôm khai giảng lớp chính trị đặc biệt này, Nguyễn Ái quốc cùng tất cả học viên đi lấy củi giúp dân. Người thường căn dặn học viên thực hiện thật tốt năm điều nên làm và năm điều nên tránh đối với dân.


Năm điều nên làm :

1. Giúp dân những công việc thiết thực hàng ngày.

2. Tìm hiểu phong tục tập quán, nghiêm túc chấp hành điều kiêng.

3. Học tiếng địa phương, dạy hát, dạy chữ, gây cảm tình tốt với dân.

4. Tuỳ nơi, tuỳ lục mà tuyên truyền cách mạng cho thích hợp.

5. Làm cho dân thấy mình là người đứng đắn, chăm công việc, trọng kỷ luật.

Năm điều nên tránh:

1. Tránh việc gì làm thiệt hại đến dân, làm bẩn, làm hỏng nhà cửa của dân.

2. Tránh năn nỉ mua hoặc mượn thứ gì cho bằng được.

3. Tránh sai lời hứa.

4. Tránh sai phạm đến phong tục, tập quán, tín ngưỡng của dân.

5. Tránh lộ bí mật.

Tuy lớp huấn luyện được tổ chức trong hoàn cảnh hết sức khó khăn, điều kiện vật chất thiếu thốn, bữa ăn chỉ có cháo bẹ với rau rừng, nhưng tinh thần học tập của cán bộ đảng viên rất hào hứng. Thời gian học tập tuy ngắn, nhưng toàn thể học viên đều cố gắng nên đã tiếp thụ được những hiểu biết cơ bản về chủ trương đường lối cách mạng trong điều kiện lịch sử mới và nắm được cách thức gây dựng, phát triển phong trào. Lớp học bế giảng ngày 26-1-1941 tức 29 tháng chạp âm lịch năm Canh Thìn.

Ngày 28-1-1941 (mồng 2 tết Tân Tỵ), Nguyễn Ái Quốc cùng đoàn cán bộ về nước. Khi bước đến bên cột mốc 108 trên biên giới Việt - Trung, địa phận thuộc xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, Cao Bằng, Người đứng lặng hồi lâu, xúc động. Hình ảnh thiêng liêng đó đã đi vào hội hoạ, văn thơ, âm nhạc.

Mảnh đất Pác Bó, nơi có địa thế hiểm trở, núi non hùng vĩ, quần chúng nhân dân đã được giác ngộ kiên cường tranh đấu, trung thành với Đảng, với cách mạng, một lòng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào thắng lợi của cách mạng. Mảnh đất Pác Bó được chọn làm nơi đặt cơ quan chỉ đạo phong trào cách mạng, hang Cốc Bó làm trụ sở chỉ huy. Từ ngày 8-2-1941, Nguyễn Ái Quốc với bí danh Già Thu, đến ở hang Cốc Bó (tiếng Nùng có nghĩa là hang Đầu nguồn). Hang có lối ăn thông ra một con đương dẫn sang bên kia biên giới, có thể rút lúi khi bị lộ. Phía dưới, cách cửa hang chừng 50m có con suối nước rất trong được Nguyễn Ái Quốc đặt tên là “Suối Lênin”. Một ngọn núi cao bên bờ suối được Người đặt tên là “Núi Các Mác”. Tên suối và tên núi thể hiện tư tưởng, mục tiêu, đường lối và niềm tin vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Cùng đến Cốc Bó với Nguyễn Ái Quốc còn có các đồng chí Lê Quảng Ba, Phùng Chí Kiên, Hoàng Văn Lộc, Thế An, Đặng Văn Cáp. Cảnh trí núi rừng Pác Bó đã được Bác ghi lại trong bài thơ tứ tuyệt viết sau ba mươi năm xa quê đi tìm đường cứu nước trở về.

Pác Bó hùng vĩ

"Non xa xa, nước xa xa
Nào phải thênh thang mới gọi là.
Đây suối Lê nin, kia núi Mác,
Hai tay xây dựng một sơn hà”.

Từ sau ngày 8-2-1941 đó, Người dùng tảng đá bên bờ suối Lênin làm bàn viết, tiếp tục dịch cuốn Tóm tắt tịch sử Đảng Cộng sản (b) Nga mà trước đó đã dịch một phần khi đang ở Trung quốc. Bản dịch này được dùng làm tài liệu huấn luyện đảng viên về một số nội dung chủ yếu sau:

* Trước Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga, nhân dân Nga bị bọn địa chủ, tư sản bóc lột. Các dân tộc trong đế quốc Nga không bình đẳng; phụ nữ bị khinh rẻ, nông dân không có ruộng đất, nhà máy trong tay bọn tư sản.

* Đảng Cộng sản (b) Nga là đảng kiểu mới, do V. I. Lê nin sáng lập. Đảng chiến đấu cho sự nghiệp giải phóng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động.

*Cách mạng Tháng Mười do Đảng Cộng sản (b) Nga lãnh đạo thành công đã lật đổ ách thống trị của Nga hoàng và chính quyền tư sản, giải phóng nhân dân khỏi mọi ách áp bức bóc lột, đem lại cho họ cuộc sống tự do, bình đẳng.

Hoạt động lý luận quan trọng này được Bác mô tả sinh động qua bài thơ thứ hai viết tại Pác Bó.

Tức cảnh Pác Bó

Sáng ra bờ suối, tối vào hang,
Cháo bẹ, rau măng vẫn sẵn sàng.
Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng,
Cuộc đời cách mạng thật là sang”.

Cũng tại đây, Nguyễn Ái Quốc liên tiếp mở nhiều lớp huấn luyện về tổ chức, vận động, chuẩn bị thành lập mặt trận dân tộc thống nhất lấy tên là Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt là Việt Minh), về chương trình, điều lệ của Việt Minh. Phong trào Việt Minh từ đó đã thâm nhập vào từng chòm xóm, bản làng. Các tổ chức cứu quốc phát triển nhanh, mạnh. Cán bộ, đảng viên đã biết vận động tuyên truyền phù hợp với từng tầng lớp, từng lứa tuổi.

Sau 3 tháng thí điểm tổ chức phong trào Việt Minh, số hội viên ở 3 châu Hoà An, Hà Quảng, Nguyên Bình đã lên tới 2.000 người thuộc đủ các dân tộc Tày, Nùng, Kinh, Dao, Mông, đủ các tầng lớp thanh thiếu niên, phụ nữ, nông dân.

Tháng 3-1941, hai quần chúng cơ sở của cách mạng trên đường đi liên lạc cho đoàn thể bị bắt, Nguyễn Ái Quốc cùng các đồng chí đã chuyển trụ sở từ Pác Bó lên Lũng Lạn, cách hang Cốc Bó vài trăm mét.

Cuối tháng 4-1941, Nguyễn Ái Quốc phân công hai đồng chí Hoàng Văn Thụ và Vũ Anh tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tổ chức phong trào Việt Minh ở Cao Bằng để phát động và nhân rộng phong trào ra cả nước. Chương trình, Điều lệ Việt Minh rõ ràng, dễ hiểu, rất phù hợp với nguyện vọng của quần chúng có sức lôi cuốn và thu hút đông đảo hội viên hưởng ứng tham gia. Công tác thí điểm tổ chức phong trào Việt Minh ở Cao Bằng thành công có ý nghĩa quan trọng đối với phong trào cách mạng cả nước.

Từ ngày 10 đến 19-5-1941, Nguyễn Ái Quốc chủ trì Hội nghị lần thứ VIII của Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tại Khuổi Nặm, (Pác Bó - Cao Bằng). Hội nghị xác định nhiệm vụ giải phóng dân tộc là nhiệm vụ bức thiết của cách mạng Đông Dương. Theo đề nghị của Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị quyết định thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi mang tên Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt và Việt Minh) “nhằm liên hiệp hết thảy các giới đồng bào yêu nước không phân biệt giàu nghèo, già trẻ, gái trai, không phân biệt tôn giáo và xu hướng chính trị, đặng cùng nhau mưu cuộc dân tộc giải phóng và sinh tồn”. Hội nghị Trung ương lần thứ VIII, thành lập Mặt trận Việt Minh tạo ra bước chuyển mạnh mẽ của cách mạng Việt Nam, chuẩn bị và đón thời cơ tiến hành Cách Mạng tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở châu Á gắn liền với tên tuổi của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta.

Đã 65 năm qua nhưng sự kiện lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng đầu thu năm 1941 qua hình ảnh Già Thu ở hang Cốc Bó bên suối Lênin, núi Các Mác vẫn còn in đậm mãi trong trái tim triệu triệu con người và lịch sử cách mạng Việt Nam.

Thuỳ Dương
(Theo Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử và Lịch sử Đảng bộ tỉnh Cao Bằng)

Add comment


Security code
Refresh